-
RSS

Senaste inläggen

NYPREMIÄR
Det byggs och målas
LYCKAD LOPPIS
Formex
Loppis 16/8

Kategorier

Butiken
Ekologiskt
Julmarknad
Loppis
Nypremiär
Produkter
Väder
Vårt Lilla Torp
drivs av

Min blogg

Det byggs och målas

Nu målar vi och bygger om nere i Torpet så i oktober när vi öppnar igen kommer vi att bjuda på både nytt utseende och nya produkter. Ska verkligen bli roligt att öppna igen. Har känts tomt att inte åka ner till Kärleksstigen på helgmorgnarna. Det kommer bli supermysigt i höst att sitta på verandan och mysa med varm dryck och en god kaka. Kaffestugan ska få sig en makeover också under hösten. Inne i huset har vi fått ett nytt cafébord på plats så det går bra att komma och fika i ur och skur. Till julen blir det såklart julmarknad igen och kanske ett och annat annat event också. Maila info@vartlillatorp.se om ni är intresserade av att få våra nyhetsbrev. 

14 kommentarer på Det byggs och målas:

Kommentarer RSS
safety vest on den 29 mars 2016 11:58
Hälsningar! Mycket användbara råd inom det här inlägget! Det är de små förändringarna som gör de största förändringarna. Tack så mycket för att dela!
Svara på kommentar


latest international urdu news on den 31 maj 2017 21:36
Hi admin I enjoyed reading your blog about Det byggs och målas .The way you expressed your thoughts about it was impressive i hope you you will share more amazing posts like this.Keep up the great work. Thanks for sharing
Svara på kommentar


FreeOnlineMovies on den 24 januari 2018 10:16
By using the article a, we’ve created a general statement, implying that any cup of tea would taste good after any long day.
Svara på kommentar


last on den 6 februari 2018 15:08
I enjoyed reading your web publication about Det byggs och målas .The best way you expressed your thoughts about it was impressive i hope you you will share more amazing posts like this.Keep up the first-class work
Svara på kommentar


latest pakistan urdu news on den 23 februari 2018 17:02
Immediate after reading this blog my first expression was WOW due to the information shared by blogger which contain very fruitful information.latest pakistan urdu news for urdu readers.
Svara på kommentar


Plagiarism Checker on den 19 juli 2018 14:01
i was really googling about this topic and i found this blog thanks for the info and share.
Svara på kommentar


Logo Maker on den 28 juli 2018 13:45
Thanks very much for your helpful tips!! Those things happen to me on a regular basis and I don’t know what to do but you helped me a lot! Thanks again.
Svara på kommentar


fmovies on den 5 augusti 2018 19:52
The cooking area really should be place most importantly the functionality and also practicality Moreover, even if unlink it all on the system, people nonetheless work individuals for a huge time
Svara på kommentar


emblem maker on den 6 augusti 2018 08:54
That's really a satisfactory and informative, containing all information and likewise has a first-rate influence on the brand new science.
Svara på kommentar


pages templates on den 10 augusti 2018 14:06
Mind boggling, such this post is to a shocking unmistakable please continue posting in like a way of change.
Svara på kommentar


Free Logo Maker on den 16 augusti 2018 11:49
At this point in my writing career, I simply want to get more visibility for your writing and I will write for free as long as you are okay with me adding a small author bio section next to each blog post about myself.
Svara på kommentar


123 movies on den 27 augusti 2018 07:37
After long time a read such a wonderful blog post this really different and unique for me i like to say thanks to blogger keep it up.daily latest urdu news for latest urdu updates
Svara på kommentar


Putlocker on den 31 augusti 2018 20:37
I have gone by means of your submit and visible the understanding that you've noticeable here. However I obtained best minimal knowledge from your submit related to this. For the reason that i am interested to understand more, share extra information on the earliest.
Svara på kommentar


whatsapp stickers on den 25 december 2018 10:58
A nice topic which u choose and your blog is much better than another blog. Really different and unique That's really a satisfactory and informative I have some authentic information you can visit for further. . Nice sharing keep sharing. Your blog is not only instructive but useful too. Thank you
Svara på kommentar

Skriv en kommentar

Ditt namn:
E-postadress: (obligatorisk)
Hemsida:
Kommentar:
Gör texten större, fet, kursiv och mycket annat med hjälp av HTML-taggar. Vi visar dig hur man gör.
Post Comment